Pravčická brána je největší přirozená skalní brána na našem kontinentu. Je považována za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol celé oblasti ...

Rozměry Pravčické brány jsou úctyhodné, přesto se při pohledu z blízka zdají býti ještě větší. Rozpětí oblouku u dna je 26,5 metru, výška otvoru 16 metrů, šířka 7-8 metrů, minimální tloušťka 3 metry a vrcholová plošina brány je 21 metrů nad jejím dnem. 

Od místa vstupu do areálu se rozbíhají upravené stezky a schodiště na jednotlivé vyhlídky, odkud můžeme pozorovat samotnou Pravčickou bránu nebo se kochat působivými pohledy do blízkého i vzdálenějšího okolí.

K Pravčické bráně neodmyslitelně patří výletní zámeček Sokolí hnízdo. Vybudován byl v roce 1881 na místě chatrče z dubové kůry, která sloužila jako výčep. Původně bylo Sokolí hnízdo využíváno k ubytovávání významných hostů zdejšího rodu Clary-Aldringenů. Dnes se v prvním patře nachází galerie fotografií Juliuse Puflera. V přízemí se dochovala stylová restaurace vyzdobená původními malbami. 

Náš tip
Cestou na Pravčickou bránu navštivte Jeskyni českých bratří. Jedná se o převis dlouhý 30 metrů. V pobělohorské době byla jeskyně pravděpodobně útočištěm exulantů. V jeskyni se nachází vyrytý letopočet 1627. Odbočka k jeskyni je značena a nachází se v úseku cesty ze Hřenska asi 200 metrů před odbočkou z Gabrieliny stezky k Pravčické bráně.